EN
A
A
A

O laboratorium

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW  (LaCH UW) powstało z inicjatywy czternastu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego: wydziałów humanistycznych, na których prowadzi się badania z użyciem narzędzi cyfrowych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (MIM UW) i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).

Misja

Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW (LaCH UW) powstało z inicjatywy czternastu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego: wydziałów humanistycznych, na których prowadzi się badania z użyciem narzędzi cyfrowych oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki (MIM UW) i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).

Swoją działalnością LaCH UW włącza się w rozwój społeczeństwa informacyjnego, daje wsparcie priorytetowym obecnie multidyscyplinarnym kierunkom badań, które zakładają wykorzystanie na szeroką skalę technologii informatycznych w humanistyce.

Zasadą nadrzędną jest współpraca humanistów i informatyków od początku tworzenia projektów, przez cały czas ich realizacji i utrzymania.

Wspierając badania z zakresu humanistyki cyfrowej LaCH UW promuje jednocześnie całą humanistykę, wierząc, że narzędzia cyfrowe przyczyniają się do usprawnienia i przyspieszenia transferu wiedzy, otwierają przed humanistyką nowe możliwości badawcze i edukacyjne.

Cele

Tworzenie projektów

Laboratorium będzie wspomagało uczonych w tworzeniu projektów badawczych, udostępniając konsultacje fachowców, doradztwo techniczne i organizacyjne, know-how wcześniej powstałych projektów.

Kompleksowe Wsparcie Technologiczne

Laboratorium zapewnia profesjonalne wsparcie techniczne i administracyjne przy aplikowaniu i prowadzeniu grantów z zakresu HC (m.in. opracowanie i prowadzenie profesjonalnych stron internetowych projektów, zarządzanie projektami, wsparcie ich realizacji i promocji).

Kontynuacja projektów bez finansowania

Proponujemy utrzymywanie przez określony czas projektów już zakończonych na serwerach własnych Laboratorium w ramach “farmy projektów zakończonych”.

Sieciowanie projektów

Laboratorium będzie aktywnie wspierało sieciowanie projektów badawczych, przez udostępnianie przestrzeni dla wspólnej pracy. Bardziej zaawansowaną formą będzie wsparcie organizacyjne i techniczne w zawieraniu umów o wzajemnym udostępnianiu zasobów cyfrowych, wyposażenia technicznego i aparatury badawczej.

Edukacja

Dzięki organizacji indywidualnych konsultacji i spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji, paneli naukowych oraz szkoleń LacH UW popularyzuje wiedzę o możliwościach badań z zakresu humanistyki cyfrowej oraz o etycznych zasadach prowadzenia takich badań.

Metody

LaCH będzie dysponować szerokim wachlarzem narzędzi i metod, od ofert doradztwa, serwerów i oprogramowania po wygodną kanapę, niezbędną do tworzenia nowych pomysłów badawczych w swobodnej atmosferze. Działamy także poprzez integrację zespołów badawczych i poszczególnych badaczy, sieciowanie inicjatyw wewnętrznych i zewnętrznych.

Pracownie Laboratorium

Pracownia archiwizacji Webu (webArch)

Kierownik pracowni:
Marcin Wilkowski

Koordynatorzy

Dominik Purchała

Jakub Szprot

Zespół

Aleksandra Tokarska-Trzaskowska

Marcin Wilkowski

Aneta Daszuta

Piotr Kasprzyk

Ewa Serafin-Prusator

Maciej Tarkowski

Historia LaCH

Początki LaCH sięgają 2015 roku. Zobacz więcej…