EN
A
A
A

Zasady współpracy

Główne zasady współpracy

1. Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW oferuje studentom, doktorantom i pracownikom wydziałów humanistycznych UW kompleksowe wsparcie w zakresie składania wniosków grantowych oraz realizowania grantów. Wsparcie może dotyczyć zarówno rozplanowania i opisania grantu, jak i kwestii technicznych czy administracyjnych podczas jego realizacji.

2. Współpraca badaczy, zespołów grantowych, projektowych i pracowni w ramach Laboratorium odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że każdy pracownik czy zespół prowadzący badania w zakresie szeroko rozumianej humanistyki cyfrowej na UW może skorzystać z bazy projektowej, sprzętowej czy/i technicznej LaCH UW (w określonych wypadkach podpisując w tej sprawie porozumienie o współpracy).

3. Każdy projekt czy grant wspierany przez LaCH UW wchodzi natomiast w “portfolio” Laboratorium i wykorzystuje użyczone mu przez Laboratorium logo.

4. Szczegółowe zasady oraz harmonogram współpracy określa podpisywane z wnioskodawcą „Porozumienie o współpracy” (patrz: „Wzór porozumienia o współpracy” na dole strony).

Korzyści

1. Realizujący projekt zespół może uzyskać dostęp do know-how innych przedsięwzięć realizowanych w LaCH UW (za zgodą kierowników tych grantów).

2. Zespół projektowy dostaje możliwość korzystania z zasobów cyfrowych, sprzętu i aparatury innych grantów realizowanych w LaCH UW, w zamian za analogiczne świadczenia na ich rzecz.

3. Laboratorium, nie będąc jednostką UW, nie bierze udziału w parametryzacji i nie pretenduje tym samym ani do dorobku naukowego wspieranych badaczy, ani do wyników badawczych grantu.

4. Laboratorium służy wsparciem w zakresie kompetencji przedstawionych w dziale „Oferta” na zasadach każdorazowego porozumienia z jednostką lub kierownikiem grantu.

5. Wydziały otrzymują od LaCH UW wsparcie techniczne i administracyjne przy prowadzeniu badań z zakresu humanistyki cyfrowej.